16 timer syskole/sykurs

16 timer gruppe undervisning. Gruppe skal bestå av 3-5 personer. 16 timer (4 kvelder) kan du bruke som en sy kurs for en prosjekt eller som sy skole med månedlig betaling. Tid etter avtale.

kr 2,900.00